top of page
GF677

U rasadniku se proizvode dobro ukorijenjene biljke podloge GF677, u nasadima sa 60 rupa.

(P.persica x P.amygdalus hybrid)

Odabrao INRA u Francuskoj. Ima visoku snagu. Dobar afinitet kalemljenja. Odgovaraju mu vapnenasta, nenavodnjavana, suha, pa čak i brdovita tla. Omogućuje nadopunjavanje. Već više od 30 godina predstavlja najvažniju klonsku podlogu za breskve i nektarine zbog svoje prilagodljivosti na najteže uvjete tla s vapnencem i nedostatkom vode.

bottom of page