top of page
Tonda nežidovský trilob. (Langhe)

Školka produkuje rostliny odrůdy Tonda gentile trilobata (Langhe), v alveolu s 64 jamkami, dobře zakořeněné a ve 240 jamkách.

Odrůda Tonda Gentile delle Langhe je jedním z nejrozšířenějších kultivarů lískových oříšků v Itálii, zejména na severu (Piemont). Lískový ořech je dobré velikosti, kulatý, s vynikajícím výnosem ve skořápce.Piemontský lískový ořech se pěstuje v nadmořských výškách mezi 150 a 750 m a díky své mimořádné přizpůsobivosti se s vynikajícími výsledky rozšířil i v jiných oblastech Itálie. Výnos může dosáhnout nebo přesáhnout 25 quintalů/hektar. Pro svůj dobrý výnos a především pro své organoleptické vlastnosti je považována za nejlepší odrůdu na světě a má vyšší ceny než kterákoli jiná na trhu.

bottom of page