top of page
GF677

Školka produkuje dobře zakořeněné rostliny podnože GF677 v 60jamkových násadách.

(hybrid P.persica x P.amygdalus)

Vybráno organizací INRA ve Francii. Má vysokou ráznost. Dobrá afinita k roubování. Vhodné pro vápenaté, nezavlažované, suché a dokonce kopcovité půdy. Umožňuje doplnění. Již více než 30 let je nejdůležitější klonální podnoží broskví a nektarinek díky své adaptabilitě na nejtěžší půdní podmínky týkající se vápence a nedostatku vody.

bottom of page