top of page
UCB1 (Pistacia atlantica x P. integerrima)

Разсадникът произвежда добре вкоренени растения от подложката UCB1 (Pistachia atlantica x P. integerrima).

Подложката UCB-1 е хибрид на Pistacia atlantica x P. integerrima, разработен в Калифорнийския университет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Отлична устойчивост на болести (Phytophthora и нематоди) и толерантност към солени почви и студен климат. Добра жизненост. UCB1 е нововъзникващата подложка за отглеждане на шам фъстък, тъй като увеличава продуктивната активност.

bottom of page