top of page
Myrobalan 29c

Разсадникът произвежда добре вкоренени растения от подложката Mirabolano 29c, в гнездо с 60 отвора.

Подложка за Кайсия, Слива

Произход: селекция от Prunus cerasifera

Агрономически характеристики: Mirabolano 29 C е една от най-разпространените в момента подложки в Италия, има средна жизненост и висок афинитет при присаждане с кайсии (90% жизненост спрямо франк) и сливи (90% жизненост спрямо франка). Myrobalan 29 C се адаптира добре към варовити и задушени почви и понася сравнително добре сушата, освен това дава на продукцията добър размер

bottom of page