top of page
GF677

Разсадникът произвежда добре вкоренени растения от подложката GF677, в гнезда с 60 дупки.

(P.persica x P.amygdalus хибрид)

Избрани от INRA във Франция. Има висока жизненост. Добър афинитет при присаждане. Подходящ за варовити, неполивни, сухи и дори хълмисти почви. Позволява попълване. Той е най-важната клонова подложка за праскови и нектарини в продължение на повече от 30 години поради адаптивността си към най-трудните почвени условия по отношение на варовик и липса на вода.

bottom of page