top of page
ГАРНЕМ®
IMG_7725.jpg

Разсадникът произвежда добре вкоренени растения от подложката ГАРНЕМ ®, в гнезда с 60 дупки.

P.Amygdalus x P.persica) GXN-15

Патентован и произведен по концесия на GESLIVE. Подложка с висока жизненост, по-голяма от или еквивалентна на GF677. Подходяща за презасаждане, има характерен червен лист. Устойчив на нематоди и желязна хлороза. Ниска нужда от студ.

bottom of page