top of page
Колт

Разсадникът произвежда добре вкоренени растения от подложката Колт, в гнезда с 60 дупки.

(P.avium x P.pseudocerasus хибрид)

Получено в East Malling (UK) от HMTydeman през 1958 г. Растение със средна до висока жизненост в разсадник, с изправен и компактен хабитус. Слаба поленова активност. Адаптира се добре към различни видове почви, включително тези, които са склонни да бъдат тежки и влажни. Чувствителен към варовити почви и ограничен достъп до вода. Чувствителен към коренов тумор (Agrobacterium tumefaciens). Счита се за алтернатива на Franco в случай на отглеждане, дори и на тежки почви.

bottom of page